Bezpieczeństwo

Usługi detektywistyczne są coraz bardziej popularne również w naszym kraju, dlatego też w odpowiedzi na potrzeby rynku, powstaje co raz więcej agencji świadczących usługi w tym zakresie. Prywatni detektywi działają na polskim rynku zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 2001 (Dz.U. z 2014 poz. 273). Jednak nie zawsze są one w pełni profesjonalne, co wynika zazwyczaj z baraku doświadczenia i nie znajomości branży. Na co zwrócić uwagę wybierając agencje detektywistyczną, tak by jej działania były skuteczne i w pełni bezpieczne?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to jakie usługi oferuje dana firma i zapoznać się z opinią o niej u byłych klientów, którzy często wyrażają swoje zdania na różnego rodzaju portalach internetowych. Co ważne wyznacznikiem jakości nie musi być wysoka cena, ale jednocześnie zbyt niskie koszty podawane na stronie firmy mogą świadczyć o tym, że nie jest ona do końca skuteczna. Pamiętać należy, że wszystkie działania podejmowane przez detektywa wymagają wielu starań i poniesionych kosztów.

Detektyw wykonujący swój zawód musi posiadać licencję pozwalającą mu na wykonywanie zawodu. Licencje taką może otrzymać osoba, która spełnia określone warunki ujęte w art. 29 rozdziału 4 ustawy o detektywach. Ustawa określa, że detektywem może być  m.in. osoba, która ukończyła 21 lat, nigdy nie była karana, ma obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, posiada zdolności psychiczną do wykonywania czynności popartą stosownym orzeczeniem lekarskim i zda egzamin przed właściwą komisją wyznaczoną przez Ministra spraw Zagranicznych. W polskich warunkach wydawaniem licencji zajmuje się Komendant Wojewódzki Policji.

Prowadzenie biura detektywistycznego wymaga także posiadania odpowiedniej koncesji, jak również elastycznego czasu pracy, dostosowanego do złożoności sprawy i potrzeb klientów.

Nasza agencja gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo świadczonych usług. Warto wiec zapoznać się z tym co mamy do zaoferowania! Posiadamy odpowiednią licencję popartą doświadczeniem i wieloma skutecznie rozwiązanymi sprawami