Zawód detektyw

Zawód detektywa, wciąż w świadomości jeszcze wielu, występuje tylko i wyłącznie w kontekście filmów i seriali kryminalnych. Jednak co raz więcej ludzi ma szansę doświadczyć tego, że detektyw, to zawód, który jest blisko ludzkich spraw i ich problemów. Pomaga znaleźć rozwiązanie w sytuacjach trudnych i takich, które wydają nie do rozwiązania.

W swojej etyce zawodowej kieruje się dyskrecją i interesami klienta, który w tej działalności jest najważniejszy.

Profesjonalny detektyw, który legalnie działa na terenie Unii Europejskiej, musi posiadać odpowiednią licencję wydaną przez Wojewódzkiego Komendanta Policji, zgodnie z miejscem zamieszkania. Warunki jej uzyskania reguluje ustawa detektywach z dnia 6 lipca 2001 roku. Każda licencja posiada unikalny numer, który jest podstawą do weryfikacji jej unikalności. Weryfikacji można dokonać sprawdzając rejestr detektywów, który można znaleźć w Ministerstwie spraw zagranicznych. Wiarygodna licencja, jest gwarantem, że działalność prowadzona jest legalnie.

Detektyw jest zawodem, który w dużej mierze opiera się na zdobywaniu różnego rodzaju informacji i potwierdzania ich wiarygodności. Ustawa upoważnia go do tego by obserwować osoby, mienie, obiekty. Ma on również uprawnienia dostępu do różnego typu baz danych, które mogą potwierdzić wiarygodność danej osoby. Ponadto organy ścigania i administracji publicznej mają obowiązek współdziałać z detektywem w określonych obszarach. Ponadto, detektyw pełniący swoje obowiązki zawodowe, uznawany jest, za osobę zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że w sądzie jego zeznania są niezbitym dowodem w prowadzonym postępowaniu. Dlatego też, tak chętnie z jego usług korzystają osoby, które np. chcą przed sądem dowieźć  zdrady współmałżonka. Z jego usług korzystają także rodzice, którzy chcą znać miejsce pobytu swojego dziecka, osoby, którym zaginął ktoś bliski czy biznesem poszukujący majątku swoich wierzycieli.

Warto więc, jeśli istnieje taka potrzeba skorzystać z jego fachowej pomocy i wsparcia, aby znaleźć wyjście z problemu, który tylko pozornie, może wydawać się nie do rozwiązania.